תוכל לגלות את כל המידע הבסיסי על הצמיג פשוט בקריאה של דופן הצמיג.

דופן הצמיג:

סוג הצמיג-
מגדיר את השימוש הנכון בצמיג.
האות P (שיכולה גם לא להופיע כלל) מסמנת שמדובר בצמיגי נוסעים (PASSENGER) או LT מסמן שמדובר בצמיג משא קל (LIGHT TRUCK).

רוחב הצמיג-
רוחב הצמיג נמדד במילימטרים מצד אחד של הסוליה לשני.צמיג זה הוא 215 מ"מ

יחס-
היחס בין גובה חתך הצמיג לרוחבו.65 כלומר גובה השווה ל65% מרוחב הצמיג.

הרכב הצמיג:

קוטר הצמיג-
רוחב הצמיג מקצה לקצה. קוטר הצמיג הזה הוא 15 אינץ.

קוד משקל-
מציין את העומס המרבי בפאונד שצמיג יכול לשאת בלחץ אויר תקין.תוכל גם למצוא את העומס האפשרי במקום נוסף על דופן הצמיג.

קוד מהירות-
מציג את המהירות המקסימאלית עבור הצמיג. H כלומר פירושו שהמהירות המקסימאלית לצמיג זה היא ? (לברר).
שים לב בבקשה שדירוג זה מתייחס אך ורק ליכולת הצמיג ולא המלצה לעבור את המהירות המותרת הידועה בחוק. סעו לאט ובזהירות!

DOT-
ז"א שהצמיג תואם את כל תקני הבטיחות הרלוונטיים שנקבעו ע"י משרד התחבורה ((DEPARTMENT OF TRANSPOTATION)
זיהוי הצמיג או מספר סידורי : שילוב של מספרים ואותיות עד 12 אותיות וספרות.

UTQG-
מערכת דירוג האיכות שפיתח משרד התחבורה (DOT) , למידע נוסף ראה ערך "דירוג הצמיג". 

קטגוריות: כללי

סגור לתגובות

כל הזכויות שמורות © 2022 ב.מ.ב צמיגים | צמיגי GOODYEAR.
הקמת אתר : דוטקום