icon_tcm2276-115111האם ידעת שהצמיגים מנצלים  כ-20% מצריכת הדלק שלך? בחירת צמיגים עם דרגת צריכת דלק יעילה תעניק למיכל הדלק שלך ק"מ נוספים ותפחית את פליטת הפחמן הדו חמצני.

מה הופך את הצמיג לחסכוני בדלק?
במילים פשוטות, צמיגים עם דרגת צריכת דלק יעילה דורשים אנרגיה פחותה לגלגול. צמיג המבצע גלגול בקלות צורך פחות דלק כיוון שמתבזבזת פחות אנרגיה על חיכוך וחום. ייתכן ששמעת על צמיג עם "התנגדות נמוכה לגלגול" אשר מתייחס בדיוק לאותו הדבר

fuel-efficiency-highlighted_tcm2276-115339כיצד מדורגת צריכת הדלק?
צריכת הדלק מדורגת מ- A ועד G בסולם קוד צבעוני.

A (ירוק)- יעילות צריכה גבוהה ביותר
G-(אדום)- יעילות צריכה נמוכה ביותר
דירוג D אינו משמש למכונית נוסעים.

משמעות הדירוגfuel-consumption_tcm2276-115114
ההבדל בין דירוג A ודירוג G יכול להשתמע כהפחתה של עד 7.5% בצריכת הדלק. במונחים ממשיים, בחירת צמיג בדירוג A במקום דירוג G יכולה לחסוך יותר מ-6 ליטר דלק לכל 1000 ק"מ*.העלות הנחסכת הינה למעלה מ-1500 ₪ לחיי הצמיג, במחיר ממוצע של 7.5 ש"ח לליטר דלק .ואל תשכח שתקטין את זיהום הסביבה.

מה עוד משפיע על צריכת הדלק?
לצריכת דלק אופטימאלית, ודא שכמות האוויר בצמיג תקינה. לחץ אוויר נמוך מעלה את התנגדות הגלגול ואת ההשפעה על ביצועים בכביש רטוב. משקל הרכב וסגנון הנהיגה שלך יכולים גם הם ליצור הבדל גדול. נהיגה אנרגטית יעילה או "נהיגה אקולוגית" יכולה להפחית את צריכת הדלק.

מבוסס על הצריכה הממוצעת 8 ליטר/100 ק"מ, מחיר הדלק בש"ח 1/7.5 וממוצע לחיי צמיג של 35000 ק"מ בשלוש שנים.

 


> יש עוד ביצועים שצריך להביא בחשבון
> שקלול ביצועי הצמיג

> חזרה לסקירה

 

כל הזכויות שמורות © 2022 ב.מ.ב צמיגים | צמיגי GOODYEAR.
הקמת אתר : דוטקום