rof-extra-tab-policy-2_tcm1128-81731הגדרה
צמיג RunOnFlat של חברת Goodyear הוא צמיג עם תכונה נוספת יוצאת דופן: במקרה הצורך, הוא יכול לתפקד לפחות 80 ק"מ ובמהירות של עד 80 קמ"ש עם מעט מאוד או אפס לחץ אוויר. אם כן, אפילו עם אובדן מלא של לחץ אוויר, צמיג ה- RunOnFlat מאפשר לנהג להמשיך בנהיגה עד למקום בטוח שבו יכולים לבדוק את הצמיג שלו.

למעשה, שיטת ה- RunOnFlat מתפקדת כל כך טוב בלי אוויר כך שקיים צורך במערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) כחלק מחבילת הצמיגים כדי להתריע בפני הנהג אם צמיג איבד את האוויר שבו. אזהרת "FLAT tire" (תקר בצמיג) תופיע ב-TPMS אם לחץ הניפוח של אחד הצמיגים יורד אל מתחת ללחץ ההתראה המוגדר מראש של תקר בצמיג. עיין במדריך למשתמש של הרכב לקבלת מידע נוסף על מערכת זו.

התאמת צמיגים חברת Goodyear ממליצה מאוד להתאים צמיגי RunOnFlat רק בכלי רכב שאושרו על ידי היצרן.

מהירות ומרחק מרביים בלחץ אוויר נמוך למרות שצמיג RunOnFlat תוכנן לשימוש של 80 ק"מ לפחות במהירויות של עד 80 קמ"ש עם לחץ אוויר מועט או אפסי, אחרי שימוש קיצוני שכזה יש להחליף את הצמיג. על מנת להאריך את חיי הצמיג, מומלץ לשמור את הצמיג במהירות נמוכה בהרבה מ-80 קמ"ש ככל האפשר ולנהוג למרחק של פחות מ-80 ק"מ. בכך שתעשה זאת, הסבירות לאפשר את תיקון הצמיג תגדל. שים לב: עבור כלי רכב מסוימים, פוטנציאל ה- RunOnFlat של הצמיג עשוי לגדול אל מעבר לתקן של 80 ק"מ / 80 קמ"ש. הקילומטראז’ המוגדל הפוטנציאלי הזה חל רק כאשר משתמשים בצמיגים עם כלי הרכב שצוינו, וזאת כמובן בתנאי שמערכת ה-TPMS היא תקינה. המדריך למשתמש של כלי הרכב תמיד קודם למדיניות זו.

תחזוקה של צמיגי RunOnFlat כמו בכל צמיג, הבעלים של הרכב צריך לבדוק, ובמקרה הצורך לתקן את לחץ הניפוח.
בדיקת נזקים, התקנה / פירוק, ותיקון או החלפה של צמיג צריכים להתבצע על ידי ספק הצמיגים או הרכב.

ניפוח הצמיגים ניפוח חסר הוא אחת הסיבות העיקריות של כשל בצמיג. הוא מפחית את יכולת הצמיג לעמוד בעומסים ומאפשר גמישות יתר של הדפנות, דבר שמוביל ליצירת חום רב. שמירה על ניפוח הולם היא הדבר החשוב ביותר שבעלי הצמיג יכול לעשות כדי להבטיח את עמידות הצמיג ואורך החיים המרבי של הסוליה. יש לבצע בדיקות לחץ כאשר הצמיגים קרים. לחץ הניפוח המומלץ של צמיג ה- RunOnFlat מצוין במדריך למשתמש של בעל הרכב. 

דירוג מהירות צמיגי RunOnFlat של חברת Goodyear שמותקנים בכלי רכב חייבים להיות בעלי דירוג מהירות מרבי כפי שצוין במסמכי הרכב. חובה להחליף כל צמיג RunOnFlat בצמיג RunOnFlat אחר מאותו סוג, גודל ודירוג מהירות. 

התראת "לחץ נמוך / תקר בצמיג" אם מופיעה התראת "flat tire" (תקר בצמיג) ב-TPMS, חשוב לקבוע מהי הסיבה לכך ברגע שהתנאים מאפשרים זאת. הנהג צריך לבדוק את לחץ הניפוח בכל הצמיגים, ואם הלחץ הצמיג כלשהו נמוך מההמלצות הרשומות במדריך למשתמש של הרכב, יש לתקן את לחץ הניפוח. אם שוב מופיעה התראת "flat tire", יש לפנות לספק הצמיגים או הרכב כדי שיבדוק את המערכת. בגלל העיצוב של הצמיג, הנהג קרוב לוודאי ירגיש הבדל משמעותי בנסיעה כאשר אין אוויר בצמיג. אבל בתנאים של לחץ ניפוח מועט או אפסי כפי שצוינו על ידי מערכת ה-TPMS, עליו להגביל את מהירותו ל-80 קמ"ש לכל היותר, להימנע מפניות במהירות גבוהה ומתמרונים חדים. 

> חזרה

כל הזכויות שמורות © 2022 ב.מ.ב צמיגים | צמיגי GOODYEAR.
הקמת אתר : דוטקום